Nhiệm vụ của chúng tôi

Tham gia cùng chúng tôi và hỗ trợ mọi trẻ em

Nhiệm vụ của chúng tôi là làm nổi bật các vấn đề quan trọng đối với việc giáo dục con cái của chúng tôi trong Spring Branch ISD và không để chúng bị nhấn chìm bởi các vấn đề bên lề chỉ làm rạn nứt cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi nâng cao nhận thức của cử tri về các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục cho mọi trẻ em. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường nơi cư dân của Spring Branch ISD có thể bỏ phiếu thông báo, phi đảng phái cho các ứng cử viên phục vụ mọi trẻ em trong học khu và có cơ hội tốt nhất để hoàn thành tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai tốt đẹp hơn trong học khu của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Góp