GIÁO DỤC

Giáo dục là một yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công trong tương lai ở tuổi trưởng thành. Các khu học chánh nên cố gắng cung cấp nền tảng tốt nhất có thể cho học sinh, để họ có thể vào đại học, trường kỹ thuật hoặc lực lượng lao động thành công.  Những phiền nhiễu gây ra bởi việc ưu tiên các vấn đề bên lề cuối cùng làm giảm chất lượng học sinh nhận được. Giáo viên thấy mình phải vật lộn để quản lý các yêu cầu đặt ra cho họ bởi các chính trị gia và bị vẹt bởi các cá nhân thông tin sai lệch. Thay vào đó, mục tiêu nên là cung cấp hỗ trợ và khuyến khích giáo viên cung cấp giáo dục chất lượng cao nhất cho học sinh của họ.

Một ví dụ gần đây là Lý thuyết chủng tộc quan trọng, hoặc CRT, một mối quan tâm mới được tạo ra đã khiến các giáo viên và quản trị viên phân phối lại thời gian của họ để chống lại những cáo buộc thái quá. Trong thực tế, Lý thuyết chủng tộc phê phán là một phân tích triết học của xã hội nói chung để xác định các yếu tố cơ bản góp phần vào các cá nhân không đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Cách tiếp cận phân tích cấp sau đại học này đánh giá cách hệ thống pháp luật tương tác với dân tộc để tác động đến cuộc sống của các dân tộc thiểu số. Nền tảng cần thiết để hiểu Lý thuyết chủng tộc phê phán cơ bản đòi hỏi tối thiểu một số giáo dục đại học, và không có cách nào được giảng dạy trong chương trình giảng dạy K-12. Tuy nhiên, điều này đã trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện xung quanh những hạn chế đối với các nhà giáo dục và dẫn đến việc giảm tập trung vào cách phục vụ tốt nhất cho sinh viên.

Một ví dụ gần đây là Lý thuyết chủng tộc quan trọng, hoặc CRT, một mối quan tâm mới được tạo ra đã khiến các giáo viên và quản trị viên phân phối lại thời gian của họ để chống lại những cáo buộc thái quá. Trong thực tế, Lý thuyết chủng tộc phê phán là một phân tích triết học của xã hội nói chung để xác định các yếu tố cơ bản góp phần vào các cá nhân không đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Cách tiếp cận phân tích cấp sau đại học này đánh giá cách hệ thống pháp luật tương tác với dân tộc để tác động đến cuộc sống của các dân tộc thiểu số. Nền tảng cần thiết để hiểu Lý thuyết chủng tộc phê phán cơ bản đòi hỏi tối thiểu một số giáo dục đại học, và không có cách nào được giảng dạy trong chương trình giảng dạy K-12. Tuy nhiên, điều này đã trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện xung quanh những hạn chế đối với các nhà giáo dục và dẫn đến việc giảm tập trung vào cách phục vụ tốt nhất cho sinh viên.

Các cuộc tấn công có động cơ chính trị vào văn học là một vấn đề khác hạn chế các nhà giáo dục trong lớp học cũng như các quản trị viên quá tải. Yêu cầu loại bỏ văn học đơn phương nhắm vào những cuốn sách có nội dung bao gồm các cộng đồng bị thiệt thòi. Vào mùa thu năm 2021, SBISD đã phải chịu sáu yêu cầu xóa sách. Tất cả những điều này được viết bởi các tác giả đoạt giải thưởng, ba người chứa các nhân vật LGBTQ +, hai người đề cập đến phân biệt chủng tộc và một là hồi ký Holocaust. Các ủy ban đã được thành lập bởi học khu, yêu cầu thời gian từ các thủ thư và giáo viên để đánh giá những tuyên bố này, và tất cả đều lưu một người vẫn còn trong các thư viện SBISD. Các khiếu nại được đệ trình thường là do các bậc cha mẹ có con cái không cố gắng truy cập vào tài liệu được đề cập, mà thay vào đó dựa trên danh sách các chính trị gia lưu hành để tạo ra sự phẫn nộ giả tạo. 

Giáo viên và quản trị viên đã bị đe dọa, cả ngầm và rất rõ ràng, bởi các thành viên cộng đồng yêu cầu tuân thủ nội dung giáo dục hạn chế để phù hợp với các vấn đề chính trị được sản xuất này. Các giáo viên tiếp tục hòa nhập và xem xét kinh nghiệm của mọi trẻ em phải chịu các cuộc tấn công có chủ đích yêu cầu chấm dứt chúng. Một số trong những tuyên bố này đi xa đến mức cáo buộc rằng các chuyên gia SBISD "không phù hợp" để ở gần trẻ em. Các nhà giáo dục đang bị buộc phải đánh giá chương trình giảng dạy của họ theo nhu cầu chính trị thay vì ưu tiên cho sinh viên và giáo dục của họ.

Mỗi vấn đề này ràng buộc các nhà giáo dục với các tiêu chuẩn không thể, và chuyển trọng tâm từ việc cung cấp cơ sở mạnh nhất cho sự thành công của học sinh của chúng tôi.  Các giáo viên đã dành nhiều năm để đào tạo và giáo dục bản thân về cách khuyến khích, tham gia và nâng cao trẻ em tốt nhất bây giờ thay vào đó dành thời gian để lo lắng về cách xoa dịu những người sẽ đả kích về một vấn đề chính trị được sản xuất. Các giáo viên đáng kinh ngạc đang rời bỏ nghề nghiệp do những mối đe dọa này, hoặc rời khỏi quận này cho một quận ít chìm đắm trong những lời hùng biện độc hại này.  Cuối cùng, đó là học sinh phải chịu đựng, có thể là do nguồn cung cấp hạn chế trong lớp học, những hạn chế được đặt ra khi tạo ra các cuộc trò chuyện giáo dục hoặc mất giáo viên được trang bị tốt nhất để giúp mọi đứa trẻ.

Giáo viên và quản trị viên đã bị đe dọa, cả ngầm và rất rõ ràng, bởi các thành viên cộng đồng yêu cầu tuân thủ nội dung giáo dục hạn chế để phù hợp với các vấn đề chính trị được sản xuất này. Các giáo viên tiếp tục hòa nhập và xem xét kinh nghiệm của mọi trẻ em phải chịu các cuộc tấn công có chủ đích yêu cầu chấm dứt chúng. Một số trong những tuyên bố này đi xa đến mức cáo buộc rằng các chuyên gia SBISD "không phù hợp" để ở gần trẻ em. Các nhà giáo dục đang bị buộc phải đánh giá chương trình giảng dạy của họ theo nhu cầu chính trị thay vì ưu tiên cho sinh viên và giáo dục của họ.

Mỗi vấn đề này ràng buộc các nhà giáo dục với các tiêu chuẩn không thể, và chuyển trọng tâm từ việc cung cấp cơ sở mạnh nhất cho sự thành công của học sinh của chúng tôi.  Các giáo viên đã dành nhiều năm để đào tạo và giáo dục bản thân về cách khuyến khích, tham gia và nâng cao trẻ em tốt nhất bây giờ thay vào đó dành thời gian để lo lắng về cách xoa dịu những người sẽ đả kích về một vấn đề chính trị được sản xuất. Các giáo viên đáng kinh ngạc đang rời bỏ nghề nghiệp do những mối đe dọa này, hoặc rời khỏi quận này cho một quận ít chìm đắm trong những lời hùng biện độc hại này.  Cuối cùng, đó là học sinh phải chịu đựng, có thể là do nguồn cung cấp hạn chế trong lớp học, những hạn chế được đặt ra khi tạo ra các cuộc trò chuyện giáo dục hoặc mất giáo viên được trang bị tốt nhất để giúp mọi đứa trẻ.